MER INFORMATION OM FUE METODEN & PRP STÖD


Hårtransplantation med PRP (Trombocytrik Plasma) stöd

I Dr Serkan AYGIN kliniken utförs hårtransplantationer endast med FUE tekniken på grund av det faktum att en hel del hårsäckar transplanteras i en hårtransplantation processen och tillfredsställande resultat uppnås i en session. Människor har bekvämligheten att återvända till sina vardag strax efter operationen. Hårtransplantation stöds med PRP eftersom det gör att vävnaden kan läka på kort tid. Hårsäckarna lever under en långre tid och anpassar sig till kroppen i transplantationsområdet.

PRP innebär att vi tar ut ca ett rör med blod från patienten. Blodet överförs till speciella rör som centrifugeras för att skilja blodkropparna från blodplättarna, alltså blodets plasma. Blodplasman (trombocyter) injiceras sedan med små stick i hårbotten. Detta får igång blodcirkulationen och celldelningen, vilket i sin tur leder till att svaga hårsäckar återhämtar sig. Transplanterade hårsäckar får det extra energitillskott som de kan behöva för att börja producera nytt hår.

PRP behandling ger inga bieffekter då inga mediciner eller kemikalier finns inblandade. Det är blod från patienten som behandlas och det är patientens egna plättar/plasma som injiceras i hårbotten. Det är 100 % naturligt då inga tillsatser utifrån tillkommer. Patienten kan uppleva irritation och är extra känslig i hårbotten direkt efter behandlingen, men det går över inom några timmar. Efter behandlingen ska patienten inte träna och eller duscha på 24 timmar.