Håravfall


Många kan lida av håravfall och det kan bero på olika anledningar. Oftast är det ärftligt men det kan även vara stress relaterat eller ha en medicinsk, kemisk eller mekanisk orsak.

Norwood Hamilton Skalan

Håravfall på huvudet kan ske på olika sätt hos olika individer  som drabbas av det. Hos vissa kan hårfästet stiga i mitten över pannan, hos andra däremot stiger hårfästet på sidorna över pannan och på några andra så glesas håret långsamt ut.

Den vanligaste formen av håravfall på huvudet är androgen alopecia, i dagligt tal omnämnt manligt håravfall och drabbar en betydande del av den manliga befolkningen i varierad grad (ibland kvinnor) och dess förlopp följer i de flesta av fallen ett klartlagt mönster se Norwood-Hamilton-skalan till vänster.

Om du lider av håravfall så är du inte ensam om det, och statistiken visar att det är betydligt fler män än kvinnor som lider av håravfall. De flesta som lider av håravfall upplever det som ett ett stort problem man dagligen handskas med och blir påmind om.

Androgen Alopesi som betyder manligt håravfall är den vanligaste typen av håravfall hos män. Cirka 50 % av alla män lider av androgen alopesi men tidpunkten för håravfallet varierar helt beroende på klimat, gener, vardag, och andra omständigheter.

Vi ser ett otaligt antal av diverse typer av reklam samt erbjudanden om kurer för att motverka håravfall dock har de flesta av dem väldigt liten eller ingen verkan alls.

Kvinnligt och manligt håravfall är skiljer sig åt väldigt mycket, manligt håravfall följer ett tydligt mönster och drabbar bara hårsäckar som växer på hjässan.

Kvinnligt håravfall följer ett mer diffust mönster och kan drabba hårsäckar på hela huvudet.

Håravfall hos män är som vi tidigare nämnt betydligt vanligare än hos kvinnor. Män kan tappa hår redan vid 18-års alder och det är inte alls ovanligt.

Arvslaget för håravfall berör hela 25 % som är under 30 år och 50 % av alla män som är under 60.

Det antas även att 95 % av alla kaukasiska män som lider av håravfall märker det redan under puberiteten.